Month: May 2024

Symphony of Patterns: ตำแหน่ง ของ AI ใน ร่วมสมัย ศิลปะ

รูปวาด คลาสสิก และ ทั่วไป รูปแบบของ วลี อยู่เหนือ วัฒนธรรม และยุคสมัย การบันทึก ข้อเท็จจริง ของ มนุษย์ ความรู้ ด้วย ความเรียบง่าย ของเส้นและ ความซับซ้อน ของจินตนาการ จากภาพวาดในถ้ำ เก่า ของ Lascaux ไปจนถึง อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ของ ทุกวันนี้ การดึง is…